Istina

predstavuje pomernú časť dlhu bez úrokov. Zvyčajne je rozdelená rovnomerne na každé obdobie úverového vzťah

Istina predstavuje pomernú časť dlhu bez úrokov. Zvyčajne je rozdelená rovnomerne na každé obdobie úverového vzťahu.