Iunu (ďalšie názvy pozri nižšie) bolo jedno z najstarších miest starovekého Egypta a hlavné mesto 13. egyptského nomu. V staroveku bolo strediskom uctievania slnka, podľa čoho dostalo svoj grécky názov. Dnes je to štvrť Káhiry, ktorá sa volá Al-Mataríja (El-Mataríje).

Obelisk faraóna Sesotrisa v One
Iunu v hieroglyfoch
iwnnw
O49
aleboO28
  • po egyptsky: iwnw / jwnw - Iunu alebo Jonev, ; význam: „stĺpy“
  • zaužívaný slovenský názov: Heliopolis, Héliopolis (správne slovenské ohýbanie ponecháva skupinu -is- v slove, teda Heliopolisu, heliopoliský a pod.)
  • po grécky:
    • bežný tvar: Ἡλίου πόλις - Héliou polis (iný prepis: Héliú polis, Héliu polis) alebo Ἡλιούπολις - Hélioupolis (iný prepis: Héliúpolis, Héliupolis); význam: „mesto slnka"
    • v Starom zákone: Ὂν - On
  • po latinsky: Heliopolis
  • po koptsky: Ón
  • v biblickej hebrejčine: אן - /ˀôn/ - Ón alebo און - /ˀāwen/ - Ówen

Charakteristika

upraviť

Na mieste starovekého mesta existovalo osídlenie od preddynastických čias, pričom počas Starej a Strednej ríše tu bola uskutočnená masívna výstavba. Do dnešných čias sa z neho nanešťastie takmer nič nezachovalo, keďže väčšina stavebného materiálu sa použila pri výstavbe stredovekej Káhiry.

Hlavným božstvom Iunu bol Atum, ktorého uctievali v hlavnom iunuskom chráme Per-Aat (Veľký dom) nazývanom aj Per-Atum (Atumov dom). Okrem toho bol Iunu strediskom kultu Enneady (Božskej deviatky). Neskôr tieto božstvá nahradil -Harachtej. Ré tu bol uctievaný v podobe posvätného býka Mnevisa. Počas panovania faraóna Achnatona bol v Iune postavený chrám slnečnému kotúču Atonovi Veces Aton (staroeg. wṯs-jtn – „Pozdvihujúci Atona“). Kamenné bloky z tohoto chrámu sa použili pri výstavbe mestských hradieb stredovekej Káhiry a vidieť ich v niektorých z mestských hradieb.

Iunu v niektorých obdobiach slúžil ako zásobáreň obilia na obdobia záplav, kedy doň prichádzali ľudia z okolia, aby tu dostali svoj prídel. Podľa toho bolo staroveké mesto pomenované Miesto chleba. V Knihe mŕtvych sa spomína legenda o tom, ako v Héliopolise boh Hor nasýtil zástupy pomocou siedmich bochníkov chleba.