Ivančinský potok je potok v hornom Turci, preteká centrálnou časťou okresu Turčianske Teplice.[1] Je to pravostranný prítok Turca, meria 5,8 km a je tokom IV. rádu.

Ivančinský potok
potok
Zdrojnica Diviaky, Diviacka pahorkatina
Ústie Turiec, Ivančiná
Dĺžka 5,8 km
Povodie Turiec
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-05-046
Číslo recipienta 4-21-05-7546
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Tečie v Turčianskej kotline, pramení v podcelku Diviacka pahorkatina[2], západojuhozápadne od Diviakov, severne od Diviackeho hája, v nadmorskej výške približne 497 m n. m.

Opis toku

upraviť

Od prameňa tečie najprv na krátkom úseku na sever, potom sa stáča na východ a oblúkom smerujúcim na východ preteká osadou Hájiky, pričom sprava priberá krátky prítok. Ďalej pokračuje smerom na sever, východne od obce Veľký Čepčín sa esovito stáča a sprava priberá ďalší krátky prítok prameniaci západne od Diviackych kruhov. Západne od obce Malý Čepčín sa opäť esovito stáča, následne mení smer toku na západ a tečie popri jednom z Ivančinských močiarov na pravom brehu. Napokon preteká intravilánom obce Ivančiná a na jej západnom okraji ústi v nadmorskej výške cca 451 m n. m. do Turca.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-10-24]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-10-24]. Dostupné online.