Ivančinský potok

Ivančinský potok je potok v hornom Turci, preteká centrálnou časťou okresu Turčianske Teplice. Je to pravostranný prítok Turca, meria 5,8 km a je tokom IV. rádu.

Ivančinský potok
Potok
Zdrojnica Diviaky, Diviacka pahorkatina
Ústie Turiec, Ivančiná
Dĺžka 5,8 km
Povodie Turiec
Hydrologické poradie 4-21-05-046
Číslo recipienta 4-21-05-7546
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

PrameňUpraviť

Tečie v Turčianskej kotline, pramení v podcelku Diviacka pahorkatina západojuhozápadne od Diviakov, severne od Diviackeho hája, v nadmorskej výške približne 497 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie najprv na krátkom úseku na sever, potom sa stáča na východ a oblúkom smerujúcim na východ preteká osadou Hájiky, pričom sprava priberá krátky prítok. Ďalej pokračuje smerom na sever, východne od obce Veľký Čepčín sa esovito stáča a sprava priberá ďalší krátky prítok prameniaci západne od Diviackych kruhov. Západne od obce Malý Čepčín sa opäť esovito stáča, následne mení smer toku na západ a tečie popri jednom z Ivančinských močiarov na pravom brehu. Napokon preteká intravilánom obce Ivančiná a na jej západnom okraji ústi v nadmorskej výške cca 451 m n. m. do Turca.