Jakub (Izrael)

(Presmerované z Jákob)

Jakub alebo Jákob alebo Izrael je starozákonná biblická postava.

Ikona Jakuba (Izraela), 18. stor.

Jeho otcom bol Izák.[1] Neskôr Jakub dostal nové meno - Izrael.[2] Jakub mal dvanástich synov: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Dan, Neftali, Gad, Aser, Isachar, Zabulon, Jozef, Benjamín.[3] Mal aj dcéru Dinu.[4] Zomrel v Egypte, ale bol pochovaný v kanaanskej krajine.[5]

Referencie upraviť

  1. Gn 25,19-26 (svatepismo.sk)
  2. Gn 32,23-33 (svatepismo.sk)
  3. Gn 35,22-26 (svatepismo.sk)
  4. Gn 46,15 (svatepismo.sk)
  5. Gn 50,1-14 (svatepismo.sk)