Ján Žambokréty tiež Žambokrethy - Zsámbokréty de Nyitrazsámbokrét (* asi 1680 Zemianske Lieskové – † 1748 Malé Žabokreky) bol hospodársky úradník a autor historického denníka.

Život upraviť

Pochádzal zo starej slovenskej zemianskej rodiny "Zsámbokréty de Nyitrazsámbokrét" z Malých Žabokriek (v roku 1913 sa spojili so Zemianskym Lieskovým). Pôsobil ako úradník na panstve Ilešháziovcov v Dubnici. Striedavo sa zúčastnil bojov na strane cisárskych a kuruckých vojsk na strednom Považí. Neraz sa skrýval pred znepriatelenými stranami.

Zúčastnil sa rákociovských snemov v Sečanoch a Onóde. Udalosti svojej doby zaznamenal ako priamy účastník v latinsko-slovenskom denníku pod názvom Revolutionis Rakoczianae Kurucká vojna dictae Diarum (zostal v rukopise). Práca je cenným historickým prameňom k dejinám protihabsburského stavovského povstania Františka II Rákociho.

Zdroj upraviť

Michal Slávik: Slovenskí národovci do 30. októbra 1918.