doc. Ing. Ján Oravec, DrSc. (* 26. február 1935, Hrabovo, okres Lučenec – † 3. november 1996, Bratislava) bol slovenský fyzik.

Po štúdiu jadrovej fyziky na Fyzikálnej fakulte Leningradskej univerzity (19561958) a na Fyzikálno-matematickej fakulte univerzity v Charkove (19581960) nastúpil ako asistent na Katedru fyziky PFUK a po jej rozdelení (1961) sa stal členom Katedry jadrovej fyziky. V r. 19671968 pracoval vo Výskumnom ústave energetickom v Jaslovských Bohuniciach. Po návrate na fakultu opäť pôsobil na KJF a od r. 1988 až do odchodu z fakulty (1993) na Katedre základov a didaktiky fyziky. V r. 1972 obhájil kandidátsku dizertáciu o korónových počítačoch a o štyri roky neskôr bol menovaný za docenta pre odbor experimentálna fyzika. Po obhajobe doktorskej dizertácie Lavínové a korónové detektory, ich aplikácie a využitie (1988) mu vedecká rada Vojenskej vysokej technickej školy udelila titul doktora technických vied (1991).

Prednášal a viedol praktiká z atómovej a jadrovej fyziky. Vo vedeckej práci sa venoval vývoju metód absolútneho datovania, merania veľmi nízkych prírodných aktivít a využitia korónových počítačov na detekciu nabitých častíc v silných neutrónových poliach a poliach gama. Inicioval vývoj mnohovláknových korónových počítačov a ich využitie na meranie charakteristík reakcií za účasti častíc alfa. Vďaka jeho úsiliu sa u nás začali vyrábať korónové počítače určené na štúdium neutrónov. Zomrel 3. novembra 1996 v Bratislave.

Externé odkazy upraviť

  • Matematický ústav SAV – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vzhľadom na to, že tento zdroj ešte nemá vyriešené autorské práva podľa licencie CC-BY-SA 3.0, nie je zatiaľ vhodné preberať články označené touto šablónou.