Ing. Ján Sitek (* 19. jún 1956, Trstená) bol od 13. decembra 1994 do 30. októbra 1998 ministrom obrany SR.

Vysokoškolské vzdelanie získal na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. V rokoch 1975-1980 pracoval v Tesle Orava ako samostatný technik. V rokoch 1980-1981 bol vývojovým pracovníkom v ZŤS Martin. Od roku 1981 až 1992 pôsobil vo funkcii vedúceho strediska v Pozemných stavbách Žilina. Od roku 1993 až do menovania za ministra obrany SR pracoval v súkromnej spoločnosti.

Po parlamentných voľbách v roku 1994 sa stal ministrom obrany. Ing. Ján Sitek je ženatý a má štyri deti.