Ján X. Druget(h) (maď. X. Drugeth János) (* 1609 – † 22. november 1644) bol príslušník humenskej zemepánskej vetvy Drugetovcov.

Rodový erb umiestnený na kaštieli v Humennom

Jediný syn Juraja III. Drugeta Ján, v drugetovskej dynastii desiaty, sa narodil roku 1609. Ako jeho predchodcovia, tak aj on sa stáva županom Zemplínskej stolice a v r. 1635 už ako 26 ročný je ustanovený za hlavného generála mesta Košíc a súčasne za kuriálneho sudcu mesta. Z jeho poverovacej listiny sa dozvedáme, že v kamennom hrade Jasenov bola vtedy komora (pokladnica) drugetovského rodu, ktorú dňom i nocou strážilo 15 hajdúchov.

Ján Druget bol viac vojakom, než diplomatom. Zápisy udávajú, že v roku 1627 zvíťazil nad presilou Turkov, ktorí prišli na pozvanie G. Bethlena. Bol prívržencom Habsburgovcov a presadzoval rekatolizáciu.

Jeho pôsobením došlo k uzavretiu cirkevnej únie na hrade Užhorod. Užhorodskou úniou došlo k začiatku zjednocovacieho procesu gréckych katolíkov s Rímom.

Po roku 1644 rákociovské vojská konfiškujú jeho majetky a hrady Jasenov a Brekov búrajú. Ján Druget zomrel 22. novembra 1644.