Extensible Messaging and Presence Protocol

(Presmerované z Jabber)

Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) (predtým známy ako Jabber[1]) je protokol používaný na sieťovú komunikáciu, podobne ako AIM, ICQ, MSN alebo Skype.

Logo
XMPP zapuzdruje správy do XML

XMPP je súbor protokolov a technológií založených na XML, ktorá umožňuje akýmkoľvek dvom entitám na internete vzájomne si vymieňať textové správy, informácie o prítomnosti, a ďalšie štruktúrované informácie v (takmer) reálnom čase.

Základné charakteristiky upraviť

Technológie XMPP sú:

 • otvorené - protokoly XMPP sú slobodné, bezplatné, otvorené, verejné a ľahko pochopiteľné; navyše, existujú viacnásobné implementácie pre klienty, servery, komponenty a kódové knižnice.
 • štandardné - komunita IETF formalizovala jadrové XML streamingové protokoly ako schválené technológie systému okamžitých správ a sledovania prítomnosti pod názvom XMPP (normy RFC 3920 a RFC 3921).
 • osvedčené - v roku 1998 založil Jeremie Miller otvorený komunikačný systém Jabber a v roku 2004 bol na jeho základe vytvorený štandard XMPP. Stovky vývojárov pracuje na technológiách XMPP, dnes na internete bežia desiatky tisíce XMPP serverov, a milióny ľudí používa XMPP pre systém okamžitých správ.
 • decentralizované - architektúra XMPP siete je podobná e-mailu; preto si hocikto môže spustiť svoj vlastný XMPP server.
 • bezpečné - každý XMPP server môže byť izolovaný od verejnej XMPP siete (napr. na intranete firmy), a do jadra špecifikácií XMPP bola zabudovaná vysoká bezpečnosť použitím SSL a TLS.
 • rozšíriteľné - použitím sily XML namespaces, ktokoľvek si môže vybudovať vlastnú funkčnosť nad jadrovými protokolmi; aby sa udržala vzájomná prepojenosť a funkčnosť, bežné rozšírenia spravuje XMPP Standards Foundation (XSF) (predtým Jabber Software Foundation, JSF).
 • flexibilné - aplikácie XMPP, okrem okamžitých správ, zahrňujú sieťový manažment, syndikáciu obsahu, nástroje na spoluprácu, zdieľanie súborov, hry, a monitoring vzdialených systémov.

Protokoly XMPP upraviť

Základné protokoly (XMPP RFC) upraviť

 • RFC 3920: Rozšíriteľný protokol posielania správ a stavu prítomnosti (Extensible Messaging and Presence Protocol) (XMPP): Jadro technológie XML streaming, ktorá je základom XMPP aplikácií a obsahuje pokročilú bezpečnosť a viacjazyčnú podporu.
 • RFC 3921: Rozšíriteľný protokol posielania správ a stavu prítomnosti (Extensible Messaging and Presence Protocol) (XMPP): Základné rozšírenia pre okamžité správy a stav prítomnosti, vrátane zoznamu kontaktov, posielanie/prijímanie stavu prítomnosti a umiestnenie na bielu/čiernu listinu.
 • RFC 3922: Mapovanie XMPP do CPIM - Mapovanie XMPP do abstraktnej syntaxe IETF na okamžité správy a stav prítomnosti.
 • RFC 3923: Medzikoncové podpisovanie a šifrovanie objektov pre XMPP - Rozšírenie na medzikoncovú vzájomne funkčnú bezpečnosť.

Rozšírenia základných protokolov (XEP) upraviť

Od roku 2001 spravuje XMPP Standards Foundation protokoly cez proces otvorených noriem, zameraný na diskusiu a schválenie Návrhov vylepšení XMPP (XMPP Extension Protocols) - XEP. Jeden z protokolov XEP, „Standards Track XEP“, môže byť považovaný za rozšírenie XMPP (aj keď nie je priamo súčasťou XMMP).

Klienty upraviť

Referencie upraviť

Externé odkazy upraviť

Pozri aj upraviť