Jan Černý-Niger

Jan Černý po latinsky Niger de Praga (* okolo 1456, Praha – † 1530, Prostějov) bol český lekár a kňaz Jednoty bratskej.

Študoval na pražskej univerzite, kde sa stal roku 1479 bakalárom. Potom sa súkromne venoval štúdiu lekárstva. Pravdepodobne na výzvu svojho mladšieho brata Lukáša Pražského sa usadil ako lekár v Litomyšli a vstúpil do Jednoty bratskej (pred rokom 1490). V rokoch 14991514 a od roku 1519 viedol liečebny dom v Prostějove. Jeho lekárska činnosť mala veľký ohlas, stal sa napríklad rodinným lekárom veľmoža Viléma z Pernštejna.

Literárna činnosťUpraviť

Jan Černý napísal na základe vlastného štúdia herbár Kniha lékařská, kteráž slove herbář aneb zelinář (vydaný v Norimbergu roku 1517) a rozpravu o more. Súčasne bol autorom nábožensko-polemických traktátov, v ktorých hájil pôvodne názory českých bratov, ktoré sa obracali proti svetskej moci, majetku a vzdelaniu, napriek tomu, že jeho brat, biskup jednoty, zastával už novšie poňatie.

ZdrojUpraviť

Gellner, G., Jan Černý a jiní lékaři čeští do konce doby jagellonské, Praha 1934