Jan Roháč z Dubé (* asi 1380 - † 9. september 1437 Praha) bol český husitský hajtman, ktorý pochádzal z chudobného šľachtického rodu. Po smrti Jana Žižky z Trocnova stál na strane tábora sirotkov, radikálnej husitskej sekcie.

Socha Jana Roháča z Dubé v obore Hvězda (Praha).

Po porážke Prokopa Holého v bitke pri Lipanoch a rozpade radikálnych husitských vojsk sa so zostávajúcimi vernými postavil do čela odboja proti Žigmundovi Luxemburskému. Jeho hrad Sion bol následne obliehaný a 6. septembra 1437 dobytý uhorskými vojskami. Jan Roháč z Dubé bol zajatý a spolu so svojou družinou 53 verných o tri dni neskôr v Prahe popravený.

V Prahe je po ňom dnes pomenovaná ulica na Žižkove (Roháčova).