Jasenina (potok)

Jasenina je potok na Hornej Nitre, v severozápadnej časti okresu Prievidza. Je to ľavostranný prítok Nitrice, má dĺžku 9,9 km a je tokom V. rádu.

Preteká Strážovskými vrchmi, pramená v podcelku Zliechovská hornatina, na juhovýchodnom úpätí vrchu Strážov (1 213,3 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 700 m n. m. Sprvu tečie juhozápadným smerom, stáča sa na juhojuhovýchod, z pravej strany priberá dva krátke prítoky, zľava prítok (507,9 m n. m.) spod Ubočky (801,1 m n. m.) a postupne sa stáča na juh a juhozápad. Sprava priberá prítok prítok spod Vysokej (885,7 m n. m.), zľava z Kohútovej doliny a preteká obcou Gápel. Ďalej priberá dva ľavostranné prítoky z oblasti osady Cobrial a významný prítok sprava, zo Zliechovskej doliny. Nasledujú pravostranný prítok spod Suchého vrchu (696 m n. m.), ľavostranný spod Čavojského vrchu (660,6 m n. m.) a sprava najvýznamnejší prítok zo Slávikovej doliny. Jasenina sa potom stáča na juh, výrazne sa vlní, zľava priberá ešte tri prítoky: spod Čavojského vrchu, potok Šindeliarska a prítok spod Temešskej skaly (909,7 m n. m.). Pred ústím sa rozvetvuje na dve ramená a pri osade Klin, na katastrálnom území obce Temeš, ústi v nadmorskej výške okolo 385 m n. m. do Nitrice.