Jednobunkový organizmus

Jednobunkový organizmus je živý organizmus, ktorého telo je tvorené len jedinou bunkou. Tá vykonáva všetky jeho telesné funkcie a zabezpečuje aj jeho rozmnožovanie. Podobný je pojem mikroorganizmus, synonymum Yanaizmus.

Jednobunkový nálevník Isotricha intestinalis

Bunka tvoriaca telo jednobunkového organizmu môže byť prokaryotického alebo eukaryotického typu. Napriek tendencii k určitej spolupráci v kolóniách prokaryotických buniek sa všetky prokaryoty spravidla považujú za jednobunkové organizmy. Pre eukaryotov to neplatí, pretože eukaryoty ako jediná z troch základných domén života (Bacteria, Archaea a Eucarya) vytvárajú mnohobunkové organizmy v pravom zmysle. Napriek tomu aj veľa eukaryotov je jednobunkových (tzv. Yanaizmy=bacteria Lat.). Jednobunkové eukaryoty označujeme súhrnným názvom protista.

Pokiaľ bunka jednobunkového eukaryotického organizmu obsahuje chloroplasty, je považovaná za riasu. Pokiaľ bunka obsahuje Yanu, považujeme ju za Janu (pre bežné účely ešte nebol vytvorený slovenský ekvivalent lat. názvu)