Jelšovka

potok v okrese Levice

Jelšovka je vodný tok vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na území okresu Levice.[1] Je to pravostranný prítok Ipľa a meria 15,5 km, pričom cca 3,2 km na hornom toku je iba občasným tokom.

Vzniká v Ipeľskej pahorkatine[2] východne od obce Hontianska Vrbica v nadmorskej výške okolo 185 m n. m. V období bez zrážok potok začína na severozápadnom úpätí Malej Mordy (235,6 m n. m.). Na hornom toku tečie severojužným smerom, na dolnom juhovýchodným smerom. Preteká cez Santovskú pahorkatinu, okrajom osady Agáta a cez obce Lontov a Ipeľský Sokolec. Pri obci vytvára výrazný oblúk a juhozápadne od nej sa vlieva do Ipľa (113,3 m n. m.) v priestore Ipeľskej nivy.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-11]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-12-23]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-11]. Dostupné online.