Jelenský potok (prítok Drevenice)

Jelenský potok je potok v severovýchodnej časti okresu Nitra, je to pravostranný prítok Drevenice a má dĺžku 10,5 km. Na hornom toku napája dve vodné nádrže (dolná, väčšia sa nazýva Jelenec), okolo nich sa rozkladá rekreačná oblasť Remitáž.

Prameň: v pohorí Tribeč pod Červeným krížom v nadmorskej výške okolo 330 m n. m.

Smer toku: na hornom toku severojužný, od vodných nádrží na juhovýchod, za obcou Jelenec pokračuje k ústiu na východojuhovýchod

Geomorfologické celky: 1.Tribeč, podcelok Jelenec, 2.Podunajská pahorkatina, podcelok Žitavská pahorkatina

Prítoky: sprava prítok spod Čiernej skaly (453,4 m n. m.), spod Pliešky (486,9 m n. m.; na ňom malá vodná nádrž), z úpätia Starej skaly (376,3 m n. m.), zľava prítok spod Červeného kríža a občasný prítok z oblasti Pod vinicami

Ústie: do Drevenice pri obci Neverice v nadmorskej výške okolo 171 m n. m.

Obce: rekreačné stredisko Remitáž, Jelenec a Neverice (okrajom)