Josef Trousílek

český hokejista
Olympijské striebro

Josef Trousílek (* 16. marec 1918, Praha – † 5. október 1990, tamtiež) bol reprezentant Česko-Slovenska v ľadovom hokeji. Získal dva tituly na majstrovstvách sveta, striebornú olympijskú medailu a tri tituly majstra Evrópy.