Julius Firmicus Maternus

Julius Firmicus Maternus zo Sicílie (4. storočie), bol rímsky astronóm a spisovateľ.

O jeho živote sa nevie takmer nič, možno predpokladať, že sa najskôr zaoberal astrológiou a astronómiou a niekedy okolo roku 339 sa stal kresťanom.

DieloUpraviť

Jeho dve diela sú napísané veľmi rozdielnym štýlom, zároveň sa líšia aj obsahovo, to viedlo k úvahám, či išlo o jedného spisovateľa, alebo sa jednalo o dvoch spisovateľov rovnakého mena. Moderné poznatky ukazujú, že s najvyššou pravdepodobnosťou išlo o jedného autora. Príčina zmeny štýlu písania a názorov je pripisovaná prijatím kresťanstva.

  • Matheseos libri VIII, novoplatonický výklad pôsobenia hviezd na človeka. Kniha sa skôr ako astronómiou zaoberá astrológiou. S datovaním tohto diela je spojený rad problémov, pritom je dôležité ho čo najpresnejšie datovať, lebo jedine tak možno dokázať, či ide aj o autora De errore profanarum religionum ad Constantium et Constantem Augustos, alebo či existovali dvaja autori rovnakého mena. Skôr bolo dielo datované do roku 354, čo by naznačovalo existenciu dvoch autorov rovnakého mena. V poslednom čase je za rok vydania považovaný rok 336.
  • De errore profanarum religionum ad Constantium et Constantem Augustos (tiež De erroribus profanarum religionum), 346. V tomto diele sa prejavuje jeho prijatie kresťanstva, práca má silno netolerantný až fanatický charakter a je útokom na nekresťanské viery. Vyzýva tu cisára na ich potlačenie. Z diela vyplýva pomerne dobrá znalosť ostatných kresťanských spisovateľov. Rukopis tohto diela sa nachádza vo Vatikánskej knižnici. Dielo bolo niekoľkokrát vydané, za najlepšie býva označované vydanie Konráda Bursiana (Lipsko, 1856), a viedenské vydanie v Minucius Felix (Corp. Scr. Eccl, Lat. ii.) K. F. Halma z roku 1867.