Kéry (starogr. Kéres, sing.: Kér) sú v gréckej mytológií bohyne násilnej smrti. Pôvodne bola len jedna taká bohyňa – dcéra bohyne temnej noci Nykty. Pretože je však veľa druhov násilnej smrti, počet týchto bohýň sa neustále zvyšoval. Každému človeku je už pri narodení prisúdená niektorá z Kér. Kéry mali zo všetkého najradšej bitky a vojenské násilie. Obchádzali bojisko v krvavom rúchu a čiernymi rukami sa zmocňovali tiel padlých a ranených. Pili ich horkú krv a vyberali dušu z ich tiel.

Pozri aj upraviť