Kaštieľ v Geči

národná kultúrna pamiatka v obci Geča, okrese Košice - okolie

Kaštieľ s rímskokatolíckym kostolom Narodenia Panny Márie v Geči je neskorobaroková stavba na miernom návrší, umiestnená v strede obce.

Kaštieľ pochádzajúci zo 17. storočia bol pri stavbe kostola v roku 1750 upravený a prispôsobený novému účelu. Fasádová úprava kaštieľa bola uskutočnená roku 1836. V 20. storočí sa v budove viackrát uskutočnili menšie adaptačné práce.

Stavba kostola je pojatá do štvorcového masívu vlastného kaštieľa, len polkruhové apsidiálne presbytérium kostola je riešené ako vyčnievajúca prístavba, zakončená malou hranatou strešnou vežou z dreva, v ktorej je umiestnený zvon. Kostol je jednoloďový s polkruhovou apsidou, zaklenutý valenou klenbou s lunetami. I nad strechou apsidy je umiestnená mala vežička. Na západnej (zadná časť) a juhovýchodnej strane (bočná časť) interiéru je oratórium, za ním chodba spájajúca kostol s kaštieľom. V presbytériu je iluzívna nástenná maľba z roku 1760, predstavujúca Korunovanie Panny Márie od A. I. Trtinu v dolnej časti signovaná autorom. V lodi sú nástenné maľby od J. Smolku z roku 1945 maľované na pôvodných rokokových Trtinových kompozíciách. Hlavný oltár je nepôvodný s centrálne umiestnenou ikonou (obrazom) samotnej Panny Márie s Ježiškom v náručí so štylizovaným rámom predstavujúcim slnečné lúče smerujúce z rohov rámu do priestoru. Po stranách sú inštalované plastiky svätého Štefana kráľa a svätého Ladislava z polovice 18. storočia, umiestené na štylizovaných nástenných drevených konzolách, ďalšie dve plastiky od toho istého rezbára sú v lodi a predstavujú svätého Mikuláša biskupa a svätého Michala archanjela s mečom a knihou. Sochy sú inšpirované plastikami sochára J. A. Kraussa, ktorý vytvoril diela v Jasovskom kláštore.

Príslušenstvom kaštieľa je aj podpivničený pôvodný sklad pre uskladňovanie poľnohospodárskej produkcie, záhrada tzv. „kertešňa“ (od maďarského kertéz – záhradník) a taktiež parčík situovaný od severu do návršia pred starým kostolom.

Pozri aj

upraviť

Súradnice: 48°37′37″S 21°18′28″V / 48,626849°S 21,30764°V / 48.626849; 21.30764