Kaliber

rozlišovacia stránka

Kaliber môže byť:

  • všeobecne: vnútorný priemer rúry, vývrtu či okrúhleho otvoru alebo vonkajší priemer drôtu, pozri kaliber (rozmer)
  • vo vojenstve: vnútorný priemer vodiacej časti vývrtu hlavne, priemer vývrtu medzi protiľahlými poľami a vonkajší priemer projektilu strelnej zbrane, pozri kaliber (zbrane)
  • v metrológii:
  • v hutníctve: otvor medzi dvomi pracovnými valcami valcovacej stolice, ktorým prechádza valcovaný materiál, pozri valcovanie (tvárnenie)
  • v strojárstve: starší názov pre prievlak - nástroj ktorým prechádza materiál pri ťahaní, pozri objemové ťahanie
  • prenesene: ráz, povaha
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.