Kalifát alebo chalífát (arab. خلافة chiláfa) je úrad, hodnosť kalifa alebo územie ním spravované. Ide o islamskú náboženskú formu vlády, ktorá spája v jednej osobe politického a náboženského vodcu, pretože chalífa je politickým aj náboženským nasledovníkom proroka Muhammada.

Pôvodne bola kalifátom Arabská ríša (najprv volení kalifovia, potom Umajjovský kalifát, potom Abbásovský kalifát), v súvislosti s jej rozpadom vzniklo potom viacero kalifátov (napr. Córdobský kalifát, Fátimovský kalifát).

Pozri aj

upraviť