Kalník je potok v dolnom Turci, na území okresu Martin.[1] Je to ľavostranný prítok Sklabinského potoka, má dĺžku 5,3 km a je tokom V. rádu. Niekedy sa nazýva aj Jordán.

Kalník
potok
Zdrojnica Sklabinské podhorie
Ústie Sklabinský potok
Dĺžka 5,3 km
Povodie Turiec
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-21-05-103
Číslo recipienta 4-21-05-6910
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Preteká Turčianskou kotlinou, pramení v podcelku Sklabinské podhorie[2], západne od kóty 706,5 m v lokalite Prielohy, východne od Horného Jasena, v nadmorskej výške približne 630 m n. m. Najprv tečie na západ okrajom Horného Jasena, zľava priberá Hradište, stáča sa a na krátkom úseku pokračuje na sever. Potom tečie cez Dolné Jaseno, kde sa na krátkych úsekoch tečie najprv na severozápad, potom na západ. Potom tečie na juhozápad, preteká podcelkom Mošovská pahorkatina, zľava priberá najprv Záružlie, tečie na krátkom úseku na západ a z tej istej strany potom priberá aj Lúčky. Odtiaľ tečie prechodne na sever, následne na západ a preteká obcou Horný Kalník. Za obcou priberá ľavostranný prítok z lokality Kobyla, stáča sa na sever, vytvára menší oblúk vypnutý na východ a pokračuje severozápadným smerom cez obec Dolný Kalník. V obci sa koryto potoka výraznejšie vlní. Napokon preteká ešte južným okrajom intravilánu obce Dražkovce, stáča sa na severoseverovýchod a severozápadne od stredu tejto obce ústi v nadmorskej výške cca 422 m n. m. do Sklabinského potoka.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-12-15]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-12-15]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-12-15]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kalník