Kanachos (starogr. Κάναχος) bol grécky sochár z prelomu 5. a 4. stor. pred Kr.[1][2]

Sochár Kanachos, rodák zo Sikyónu a žiak Polykleita, bol podľa Pausania autor sochy sikyónskeho boxera Bykela umiestnenej v olympijskej Altide. Bykelovi sa tejto pocty dostalo preto, lebo ako dorastenec zvíťazil v boxe na 96. olympijských hrách (396 pred Kr.)[3][4] Pausanias tiež uvádza, že v spolupráci s Patroklom po bitke pri Aigospotamách (Aigospotamoi – Kozích riečkach, pri Hellésponte) v roku 405 pred Kr., zhotovil niekoľko bronzových sôch bojovníkov (Axionikos z Pellény, Theares z Hermionu, Pyrrhias z Fókie, Kómón z Megary, Agasimenes zo Sikyónu, Euantidas z Ambrakie, Pythodotos z Korintu, Télykrates z Leukadie a Sparťania Epikydidas a Eteonikos), sochárskych diel, ktoré Sparťania ako votívne dary venovali Delfám[5]

V Delfách tieto sochy stáli zrejme na jednom z najväčších pamätníkov (21 m dlhom, s tridsiatimi ôsmimi sochami). Z pamätníka sa zachovalo mnoho fragmentov, najmä z podstavcov sôch a nápisov (pamätník stál pri vchode do posvätného okrsku (temenos) boha Apolóna, ale o tom, že na ktorom zo zachovaných podstavcov presne stáli, sa vedie spor[6]).[7]

Rímsky historik Plínius zaznamenal, že pôsobil v období 95. olympiády (v roku 400 pred Kr.)[8][2] Podľa týchto písomných správ možno jeho činnosť datovať na koniec 5. a na začiatok 4. stor. pred Kr.[9] O charakteristike jeho sochárskeho štýlu nie je nič známe.[2]

Referencie a bibliografia upraviť

  1. Biographischer Index der Antike. Berlin : Walter de Gruyter, 2012. ISBN 978-31-1095-441-8. S. 495.
  2. a b c Lucia Guerrini: Enciclopedia dell’Arte Antica, Classica e Orientale, Roma 1959, Treccani, Kanachos 2 [1]
  3. Pausanias. Pausaniás, cesta po Řecku I.. Praha : nakladatelství Svoboda, 1973. 25-039-73. S. 457.
  4. Audrey Griffin. Sikyon. Oxford : Clarendon Press, 1982. ISBN 978-01-9814-718-3. S. 126.
  5. Pausanias. Pausaniás, cesta po Řecku II.. Praha : nakladatelství Svoboda, 1974. 25-279-74. S. 282.
  6. J. J. Pollitt. The Art of Ancient Greece. Cambridge : Cambridge University Press, 1990. ISBN 978-05-2127-366-4. S. 80.
  7. Pausanias. Pausaniás, cesta po Řecku II.. Praha : nakladatelství Svoboda, 1974. 25-027-74. S. 412.
  8. Plínius, Naturalis Historia, 34,50.
  9. Karen Schoch. Die doppelte Aphrodite - alt und neu bei griechischen Kultbildern. Göttingen : Universitätsverlag Göttingen, 2009. ISBN 978-39-4187-519-7. S. 268.