Kandaules známy tiež ako Sadyattes I., alebo Myrsilos, bol kráľ Lýdie približne od roku 700 pred Kr. do roku 687 pred Kr. Bol to posledný kráľ dynastie Heraklovcov.

Kandaules, kráľovná Lýdie a pozorujúci Gyges - William Etty

„Kandaules“ bol náboženský titul tohto panovníka, ktorý pravdepodobne znamená, že kráľ bol chránencom boha Lýdie Sandóna. V preklade z gréčtiny Kandaules znamená niečo ako „škrtič psov“.

O jeho vládnutí a činnosti z čias jeho života neexistujú nijaké historicky doložené správy. Vie sa, že v tomto období bola Lýdia súčasťou Frýgie, kde vládol kráľ Midas. Lýdia ale mohla byť jej vazalským štátom na čele s kráľom Kandaulom.

Jeho príbeh je známy v niekoľkých verziách. Ako posledného kráľa dynastie Heraklovcov ho uvádza Herodotos. Píše, že jeho otcom bol lýdsky kráľ Meles a nasledovníkom jeho vrah Gyges.

Podľa Herodota bol Gyges osobným strážcom kráľa Kandaula a mal s ním dôverný vzťah. Jedného dňa začal Kandaules pred Gygom chváliť cnosti svojej ženy, že vraj je zo všetkých najkrajšia. Gyges ako vždy s tým súhlasil, kráľ však namietal, že sa len opakuje a nech sa o tom presvedčí. Keďže jej skutočnú krásu skrývajú šaty, Kandaules ho nakoniec prinútil, aby sa na ňu tajne pozrel, keď bude v spálni nahá. Gyges sa ukryl v spálni a pozoroval ju. Kráľovná však na to prišla a považovala to za zneuctenie. Na druhý deň za ním prišla s návrhom, aby sa to v budúcnosti viac neopakovalo, že buď zomrie sám, alebo kráľ. Keď prosby nepomohli, rozhodol sa Gyges zabiť kráľa. S kráľovnou sa ukryli v spálni na rovnakom mieste a Gyges v spánku zabil Kandaula dýkou, ktorú mu sama podala, na jej želanie sa s ňou oženil a stal sa kráľom Lýdie.

Meno Kandaula sa dnes spája so sexuálnou úchylkou zvanou kandaulizmus.

Zdroje upraviť


Kandaules
Vladárske tituly
Predchodca
Meles
kráľ
700 pred Kr.687 pred Kr.
Nástupca
Gyges