Kapacita kondezátora

Kapacita kondenzátora je schopnosť kondenzátora udržať na sebe náboj. Ako fyzikálna veličina udáva, aký náboj drží na sebe vodič pri potenciáli 1 volt.

C=εS/d

ε – permitivita, d – vzdialenosť dosiek kondenzatora, S – plocha dosky