Kapitula

rozlišovacia stránka

Kapitula môže byť:

  • v katolíckej cirkvi a anglikánskej cirkvi:
    • zbor kanonikov pri katedrálnom (biskupskom) alebo inom významnom chráme, pomocný orgán biskupa, pozri kapitula (zbor kanonikov)
    • sídlo tohto zboru kanonikov
  • v reholiach: zhromaždenie členov vedenia, pozri kapitula (rehoľa)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.