Kapitulské pole

Poloha

Kapitulské pole, niekedy zamieňané so štvrťou Kapitulský dvor, je lokalita Petržalky v miestnej časti Petržalka-Západ nachádzajúca sa západne od lokality Kapitulský dvor, južne od Pečnianskeho lesa a severne od lokality Vojenský dvor. Západnú hranicu štvrte tvorí štátna hranica s Rakúskom.