Kaplanova turbína je pretlaková osová turbína s veľmi dobrou možnosťou regulovania. To sa využíva predovšetkým na tých miestach, kde nie je možné zaistiť stály prietok alebo spád vody.

rez Kaplanovou turbínou

Turbínu vynašiel profesor brnianskej techniky Viktor Kaplan. Od svojej predchodkyne, Francisovej turbíny, sa odlišuje predovšetkým nižším počtom lopatiek, tvarom obežného kolesa a predovšetkým možnosťou regulovania náklonu lopatiek u obežného a rozvádzacieho kolesa.

Iné projekty upraviť