Karboxylová skupina

kyslá chemická skupina -COOH
(Presmerované z Karboxylát)

Karboxylová skupina je chemicky naviazaná skupina uhlíka, dvoch atómov kyslíka a jedného atómu vodíka. Skrátene sa označuje buď ako CO2H alebo COOH. V každej karboxylovej skupine je atóm uhlíka naviazaný na atóm kyslíka dvojitou väzbou (karbonylová skupina) a jednoduchou väzbou na OH skupinu (hydroxylová skupina).

Schematické znázornenie karboxylovej skupiny COOH naviazanej na atóm alebo skupinu atómov R

Kyslosť karboxylovej skupiny je spôsobená vodíkovým atómom, ktorý vo vodnom roztoku ľahko disociuje, čím na jednej strane vzniká H3O+ a na strane druhej COO-.

Obrázok vpravo znázorňuje väzbu COOH skupiny na atóm alebo skupinu atómov R. Ak R zastupuje napríklad vodík H, HCOOH je vzorec pre kyselinu mravčiu, ak R zastupuje skupinu CH3, CH3COOH je vzorec pre kyselinu octovú, atď. Všeobecne sú zlúčeniny s touto skupinou označované ako karboxylové kyseliny.

V prípade, ak karboxylová skupina nie je naviazaná na žiadny atóm alebo skupinu atómov, hovoríme o karboxylovom radikáli (•COOH).

Zdroj upraviť

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Carboxyl group na anglickej Wikipédii.