Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Karma pozri Karma (rozlišovacia stránka).

Karma (-hlavný slovenský zaužívaný tvar, zároveň sanskritský kmeň; sanskritský nominatív: karman; pálijský kmeň: kamma; pálijský nominatív: kamman [kammaṃ]) je rozhodujúci faktor dharma-čakry; podľa indického náboženstva dielo, skutky, vplyv vnútorného presvedčenia na ľudské konanie.

Človek je to, čo urobil alebo čo robí, jeho dielo je materský život, v ktorom sa rodí; t. j. človek svojim konaním určuje, kde, v akom materskom živote sa opäť narodí. Karman je tak vlastne označením transcendentného zákona, ktorý určuje, že človek bude v ďalšom živote žať to, čo zasial v predošlom. Z údelu človeka, dobrého alebo zlého, možno teda podľa názoru Indov vyčítať, ako konal v predchádzajúcom živote.

Pojem karmy vykryštalizoval v upanišádach a ovplyvnil nielen hinduizmus, ale je aj v pozadí všetkých náboženských prúdov, ktoré vznikli na pôde Indie. V istom zmysle by sme mohli predstavu karmy považovať za výsledok tematizácie a rozboru fenoménov praxe.

Karma v joge

upraviť

Karma v joge je krijá - očistný a adaptačný proces čistenia mysle

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.