Presvedčenie je postoj človeka založený na viere, že určitý súbor informácií a názorov je pravdivý a správny a človek je pripravený podľa toho konať. Immanuel Kant (predkritické obdobie) chápe presvedčenie v duchu Rousseaua ako inštinkt.

Presvedčenie je podľa Ch. S. Peirca to, podľa čoho sme schopní a pripravení konať. Pevné presvedčenie je to, o ktorom vieme, že konanie v ňom implikované umožňuje uspokojenie našich prianí.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.