Karteziánstvo alebo kartezianizmus je skupina novovekých filozofických koncepcií, ktoré nadväzujú na filozofické učenie Reného Descarta (lat. Cartesius) a sústreďujú sa na formuláciu a riešenie psychofyzického problému.

Principia philosophiae, 1685

Karteziánstvo je myšlienkový smer 17. a 18. storočia. Jeho predstaviteľmi boli myslitelia rozličného zamerania, filozofi, teológovia, prírodovedci, ako napríklad, Baruch Spinoza, Nicole Malebranche a iní.

Do karteziánstva sa zaraďuje aj okazionalizmus. Je to učenie o príležitostnom charaktere príčin založené Arnoldom Geulincxom.

V polemike s kartezánstvom formuloval I. Newton hlavné princípy modernej fyziky.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.