Karyes, gr. Καρυές, starogr. Karyai, Καρυαί, do r. 1930 Arachova, Αράχωβα, je obec v Grécku, na Peloponéze v kraji Lakónia, neďaleko Sparti. Dedina má tradičnú kamennú peloponézsku architektúru, konajú sa tu rozličné slávnosti a oslavy svätých.

Hlavné námestie so sochou bohyne Artemis

V antickom období patrila Karyes do Arkádie a bola obývaná Achajcami. Patrila pod vplyv Sparty. V 4. stor. pred Kr. počas tébsko-spartskej vojny stálo mesto na strane Téb, začo bola Sparťanmi zničené. V Karyai sa konal sviatok Karyateia na počesť bohyne Artemis, kedy mladé dievčatá tancovali okolo sochy bohyne. Od 2. stor. pred Kr. pripadlo mesto Rimanom. V 2. storočí mesto navštívil grécky cestovateľ Pausanias, ktorý opísal Artemidinu sochu a sviatok.
V 7. storočí boli Karyes zničené Slovanmi, ktorí potom založili nové mesto, Arachova (od arach-orech) aj s pôvodnými gréckymi obyvateľmi. Toponymum Arachova je v Grécku časté, známa je Arachova v Boiótii. Po zničení slovanskej okupácie Grécka v 9. storoičí sa pozostalí Slovania s Grékmi pomiešali. Arachova povstala proti tureckej nadvláde v gréckej vojne za nezávislosť v roku 1821. V roku 1826 ju zničili vojská egyptského princa Ibrahima. V roku 1930 prijala staroveké meno Karyes.

Karyatídy

upraviť
 
Karyatídy v Erechteione, Atény

Slovo Karyatída pochádza od mesta Karyes. Karyatídy sú súčasťou gréckej architektúry, mladé ženské postavy slúžiace ako stĺpy. Rímsky architekt Vitruvius pôvod tohto mena popisuje nasledovne: Dievčatá z Karyai boli Sparťanmi odvlečené do otroctva, pretože sa mesto postavilo na stranu Atén počas peloponézskej vojny. Na základe tejto legendy malo byť následne na ženské postavy dievčat z Karyai uvalené symbolické večné otroctvo v podobe dievčaťa nesúceho celú stavbu. Toto vysvetlenie je však chybné, nakoľko karyatída ako prvok v architektúre existovala dávno pred peloponézskou vojnou, jej pôvod je orientálny a nie je teda jasné prečo sa používalo meno karyatída. V staroveku, ale aj v modernej dobe boli popisované miestne dievčatá ako vysoké, štíhle a pekné, toto je možno pravý dôvod, prečo sa na dievčenskú sochu zaužívalo meno Karyatída.