Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Orient pozri Orient (rozlišovacia stránka).

Orient najčastejšie znamená Prednú Áziu (t. j. tzv. starý Orient) a severnú Afriku a/alebo Ďaleký východ, ojedinele aj celú Áziu. Podrobnejšie o definícii pozri nižšie.

Definícia upraviť

V súčasnosti (cca. od 19. stor.) termín Orient môže mať tieto významy:

Historicky mal termín Orient nasledujúce významy:

Prídavné meno orientálny znamená primárne týkajúci sa Orientu, východný. V kontexte filozofických disciplín prípadne humanitných disciplín znamená najčastejšie - 'čínsky', 'indický', 'japonský', 'perzský', 'islamský' alebo 'arabský' atď. [17]

Referencie upraviť

 1. a b c Orient. In: Brockhaus - die Enzyklopädie Digital. [CD-ROM] Mannheim: Bibliogr. Inst. und Brockhaus, 2003. ISBN 3-7653-9377-0
 2. a b c d e Orient. In: Pyramída.
 3. Orient. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 515.
 4. a b c Orient In: Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí , díl 5. N – Q. Praha: Československý kompas, 1931. s. 394
 5. Orient. In: Krátky slovník slovenského jazyka, 2003 dostupné online
 6. Ori­ent, der [online]. duden.de, [cit. 2017-07-06]. Dostupné online.
 7. Orient. In:Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 18tý díl Navary-Oživnutí. Praha: J. Otto, 1902.
 8. a b c Orient in: Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 15. Leipzig 1908, S. 116. dostupné online [1]
 9. a b VON SODEN, Wolfram. The Ancient Orient (Einführung in Die Altorientalistik). [s.l.] : Wm. B. Eerdmans Publishing, 1994. 262 s. ISBN 978-0-8028-0142-5. S. 1.
 10. BARTL, J. et al.Dejepis pre 1. ročník gymnázií. Bratislava: SPN, 2002. ISBN 80-08-03504-8. S. 58
 11. Orient. In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích x x-x. Vyd. 1. Praha: Diderot, 1999. ISBN 80-902555-2-3.
 12. TLFi [online]. cnrtl.fr, [cit. 2017-07-06]. Dostupné online.
 13. a b c d Orient. In: Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM (v. 4.0). Oxford University Press, 2009, ISBN ISBN 978-0-19-956383-8.
 14. Orient. In: Slovník slovenského jazyka, 1959-1968. dostupné online
 15. Orient. In: Malá československá encyklopedie 4 M – Pol. Praha: Academia, 1986.
 16. Orient in: SVOBODA, DrSc. Ludvík. Encyklopedie antiky. Praha : Academia, 1973. S. 439
 17. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Iné projekty upraviť