Kaskáda

rozlišovacia stránka

Kaskáda môže byť:

 • v oblasti vody a geológie:
  • prirodzený alebo umelý stupňovitý vodopád (v energetike, zavlažovaní, krajinárstve, pri zlepšovaní mikroklímy a pod.), pozri kaskáda (stupňovitý vodopád)
  • druh prelivu v hrádzi alebo vodnej elektrárni na tlmenie energie prepadávajúcej vody, pozri kaskáda (preliv)
  • žľab so stupňovitým dnom, prekonávajúci veľký spád radom stupňov, pozri kaskáda (žľab)
  • sústava vodných diel na tom istom toku, najmä sústava priehrad umietsnených tak, že ich vodné nádrže na seba nadväzujú, pozri kaskáda (sústava vodných diel)
  • ľadovcové údolie, ktorého dno sa podobá širokým schodom s nepravidelnými lavicami oddelenými strmými zdvihmi, pozri kaskáda (ľadovcové údolie)
  • krátky, skalnatý zráz v koryte toku, cez ktorý voda tečie rýchlejšie ako cez pereje
 • v technike, chémii a fyzike:
  • všeobecne: článkové zapojenie (reťaz), pozostávajúce z podobných článkov, ktoré stupňovito spracúvajú tok energie, informácií alebo materiálu
  • všeobecne: akýkoľvek proces, ktorý prebieha cez sériu podobných krokov, pričom výstup jedného kroku je vstupom nasledujúceho kroku; v širšom zmysle akákoľvek konsekutívna postupnosť fyzikálnych alebo chemických procesov
  • isté usporiadanie nádob v laboratórnej technike, pozri kaskáda (chémia)
  • kumulatívny proces zodpovedný za elektrický výboj, spŕšku kozmického žiarenia alebo lavínu Geigerovho počítača v plyne, pozri kaskáda (plyn)
 • v strojárstve a elektronike:
  • rad strojov alebo prístrojov zapojených do série, v ktorých sa jediný technologický proces vykonáva stupňovito, pozri kaskáda (stroje)
  • skrátene kaskádový pohon
 • v elektrotechnike:
 • v artistike:
 • v informatike: spôsob spracúvania pri programovaní, pri ktorom sú aspoň dva komponenty alebo úkony usporiadané v sekvencii a výstup jedného je vstup druhého, pozri kaskáda (informatika)
 • v pyrotechnike: usporiadanie teliesok ohňostrojov do rôznych rovín, pričom oheň vyšlaháva postupne dole, pozri kaskáda (pyrotechnika)


Kaskády môže byť:

Pozri aj Upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.