Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra filozofie a dejín filozofie (v skratke "KFDF") Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je popredné slovenské filozofické pracovisko na Univerzite Komenského v Bratislave. Katedra sa konštituovala v decembri 1989 na troskách predchádzajúcej Katedry marxisticko-leninskej filozofie FiF UK; prvým porevolučným vedúcim katedry sa stal Miroslav Marcelli.

Profesori

upraviť

Docenti

upraviť

Odborní asistenti

upraviť
  • Mgr. Róbert Maco, PhD.
  • Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.
  • PhDr. Ladislav Sabela, CSc.

Externé odkazy

upraviť