Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je pracovisko FF UK v Bratislave, najstaršie pedagogicko-vedecké pracovisko na Slovensku so sídlom v Bratislave.

1995/1996

upraviť
 • Vedúci katedry: Prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc.
 • Tajomníčka katedry: PhDr. Bibiána Timková, CSc.
 • Sekretárka katedry: Terézia Svitáčová

Profesori

upraviť
 • Prof. PhDr. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
 • vedný odbor 75-01-9 Pedagogika
 • Prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc.
 • vedný odbor 75-01-9 Pedagogika

Docenti

upraviť
 • doc. PhDr. Zita Baďuríková, CSc.
 • vedný odbor 75-01-9 Pedagogika
 • Doc. PhDr. Štefan Švec, CSc.
 • vedný odbor 75-01-9 Pedagogika
 • Doc. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, CSc.
 • vedný odbor 75-01-09 Pedagogika

Odborní asistenti

upraviť
 • PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.
 • PhDr. Mária Bartalošová, CSc.
 • PhDr. Jana Bazálikova, CSc.
 • PhDr. Pavol Kompolt, CSc.
 • PhDr. Milan Krankus, CSc.
 • PhDr. Emília Kratochvílová, CSc.
 • PhDr. Mária Matulčíková, CSc.
 • PhDr. Mária Potočárová

Odborní pracovníci

upraviť
 • PhDr. Bibiána Timková, CSc.

Externé odkazy

upraviť
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.