Kchun-lun alebo Kuen-lun je horský systém v Číne, tiahnúci sa od Pamíru cez Tibetskú náhornú plošinu smerom na východ v dĺžke viac ako 3 000 km. Je to siedme najvyššie pohorie sveta. V súčasnosti sa za najvyšší vrch pohoria pokladá vrch Aksai Chin (7 167 m). Výška pôvodne najvyššieho vrchu Ulugh Muztagh bola nedávno upresnená z 7 723 na 6 973 m.

Kchun-lun
Pohorie
Štát Čína
Najvyšší bod Aksai Chin
 - výška 7 167 m n. m.
Geologické zloženie granitoidy, ruly
Wikimedia Commons: Kunlun Mountains
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Geografia upraviť

K systému Kchun-lun patria aj pohoria Nan-šan, Altyn-tag, Čchi-lien-šan a niekedy sa k nemu zaraďuje aj Kašgarský chrbát z pohoria Pamír. Južný chrbát pohoria tvorí rozvodnicu medzi dvoma najväčšími čínskymi riekami Jang-c’-ťiang a Chuang-che, ktorá v pohorí aj pramení.

Geológia upraviť

Horské pásmo Kchun-lun začalo vznikať počas prvohôr, proces vrásnenia pokračoval až do kimerskej fázy alpínskej orogenézy počas vrchného triasu. Pohorie je tvorené prevažne rulami, granitoidmi a kryštalickými bridlicami.

Vulkanizmus upraviť

Západný okraj pohoria tvorí skupina približne 70-tich troskových kužeľov trachytickéhoandezitového zloženia. Ich vek sa odhaduje na pliocénholocén. Do tejto skupiny patrí aj troskový kužeľ Aši šan, najmladší vulkán Číny. Erupcia tejto sopky bola pozorovaná pracovníkmi na cestnej stavbe 27. mája 1951. Detonácie, emisie popola a blokov hornín boli pozorované niekoľko dní.

Iné projekty upraviť