Pliocén (gr. pleión – viac, kainos – nový) je vrchné oddelenie neogénu, ktoré v roku 1832 definoval Charles Lyell. Pliocén nadviazal na miocén.

Pliocén
Zaradenie
Epocha neogénu
← miocén pleistocén →
Časové rozpätie pliocénu
(v miliónoch rokov)
Začiatok 5,322 (± 0,005)
Koniec 2,588 (± 0,005)
Trvanie 2,734

Postavenie v systéme a hranice upraviť

Podľa starších definícií sa končil pred 1,806 mil. rokov[1]. V roku 2005 však bola redefinovaná hranica spodného kvartéru – pleistocénu, ktorý zasahoval do vrchného pliocénu. Obe obdobia sa prekrývali v podstupni označovanom gelas[2]. Po krátkej dobe bola táto sporná hranica v roku 2009 Medzinárodnou komisiou pre stratigrafiu zjednotená a gelas bol pričlenený k pleistocénu. Pliocén sa teda skončil pred 2,588 mil. rokov, so začiatkom ľadovej doby (porovnaj k tomuto článok pleistocén)[3].

Súčasné chápanie pliocénu podľa ICS 2009[3][4].:

Stupeň Podstupeň Začiatok (v mil. rokov)
pliocén piačenz (piacenz) 3,6
zankl[2][1] 5,3
Staršie členenia pliocénu, používané v Západných Karpatoch[1]
Stupeň Centrálna Paratethýda Východná Paratethýda
pliocén ruman akčagyl
dák kimér

Medzinárodné členenie sa opiera o jednotky zavedené v mediteránnej oblasti.

Poznámky upraviť

  1. ^  Záväzná Stratigrafická príručka[2] nepoužíva názov tohto obdobia jednotne. Na s. 44 je použitý názov zancleanský stupeň, zatiaľ čo na s. 60 zankl. Termín zankl je použitý aj v práci Aubrechta (2014)[4].

Referencie upraviť

  1. a b Mišík, M., Chlupáč, I., Cicha, I., 1984: Historická a stratigrafická geológia. SPN, Bratislava, 541 s.
  2. a b c Michalík, J. a kolektív, 2007: Stratigrafická príručka. Veda, Bratislava, 166 s.
  3. a b International Commission on Stratigraphy. Ratification of the definition of the base of Quaternary System/Period (and top of the Neogene System/Period), and redefinition of the base of the Pleistocene Series/Epoch (and top of the Pliocene Series/Epoch). [online]. [Cit. 2009-08-02]. Dostupné online.
  4. a b Aubrecht, R., 2014: Terénne cvičenia zo stratigrafie. Stratigraphic field exercises. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 96

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Pliocén

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.