Neogén (iný názov: mladšie treťohory; gr. genesis = pôvod) je perióda kenozoika. Nasleduje po paleogéne, po ňom pokračuje kvartér.

Neogén
Zaradenie
Perióda kenozoika
← paleogén
Časové rozpätie neogénu
(v miliónoch rokov)
Začiatok 23,03 (± 0,05)
Koniec trvá
Trvanie 23,03
Charakteristika atmosféry neogénu
(hodnoty veličín sú priemery za celé obdobie trvania)
Priemerný obsah kyslíka 21,5 obj. %
(108 % oproti dnešku)
Priemerná koncentrácia CO2 280 ppm
(1-násobok oproti dnešku)
Priemerná teplota 14 °C
(rovnaká ako dnešok)

Postavenie v systéme a hraniceUpraviť

Názov neogén zaviedol r. 1853 rakúsky geológ M. Hoernes.

Neogén sa začal pred 23,03 +/− 0,005 mil. rokov a skončil pred 2,588 +/− 0,005 mil. rokov. Táto hranica bola prijatá Medzinárodnou komisiou pre stratigrafiu (ICS) v lete roku 2009[1] nedávno a ešte nebola plne zavedená do praxe.

Vrchná hranica neogénu bola v posledných rokoch niekoľkokrát zmenená. Dôvodom bola nesystémovosť a vzájomné prekrývanie niektorých termínov. V starších systémoch sa neogén zvykol končiť pred 1,8 mil. rokov (a nasledoval po ňom kvartér)[2]. Prvé zmeny boli uskutočnené v roku 2004, kedy bol zrušený kvartér a terciér ako oficiálne periódy. Stupne kvartéru pleistocén a holocén sa stali súčasťou neogénu. Vrchnou hranicou neogénu tak bola súčasnosť. V roku 2005 bol kvartér síce opäť zavedený ale bol súčasťou neogénu.

V roku 2007 ICS zmenila definíciu a postavenie neogénu tak, že sa končil pred 2,588 mil. rokov. Po ňom nasledoval kvartér[3]. Problémom zostávalo nejasné postavenie vrchného stupňa pliocénu – gelasu. Tento problém bol vyriešený až v roku 2009 stanovením vrchnej hranice pliocénu a spodnej hranice kvartéru na 2,588 mil. rokov[1].

DelenieUpraviť

Neogén s hranicou 2,588 mil. (ICS 2009):

Neogén s hranicou súčasnosť (ICS 2005):

Neogén s hranicou 1,8 mil.:

CharakteristikaUpraviť

Počas neogénu doznievali procesy alpínskeho vrásnenia.

ReferencieUpraviť

  1. a b International Commission on Stratigraphy. Ratification of the definition of the base of Quaternary System/Period (and top of the Neogene System/Period), and redefinition of the base of the Pleistocene Series/Epoch (and top of the Pliocene Series/Epoch). [online]. [Cit. 2009-08-02]. Dostupné online.
  2. Haq, B.U., Van Eysinga, F.W.B, 1998: Geological Time Table. 5th Edition. Esevier Science, Amsterdam
  3. International Commission on Stratigraphy. International stratigraphic chart 2008 [online]. [Cit. 2009-08-01]. Dostupné online.

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Neogén