Paleoproterozoikum je najstaršia z troch ér proterozoika. Časový interval trvania je 2 500 – 1 600 mil. rokov. Predchádzal jej eón archaikum a po nej nasledovalo mezoproterozoikum.

Paleoproterozoikum
Zaradenie
Éra proterozoika
← neoarchaikum mezoproterozoikum →
Časové rozpätie paleoproterozoika
(v miliónoch rokov)
Začiatok 2 500
Koniec 1 600
Trvanie 900
Aktuálna medzinárodná stratigrafická tabuľka
(nadeón) eón éra perióda
 fanerozoikum   kenozoikum  kvartér (štvrtohory)
neogén (mladšie treťohory)
paleogén (staršie treťohory)
 mezozoikum 
(druhohory)
krieda
jura
trias
 paleozoikum 
(prvohory)
perm
karbón
devón
silúr
ordovik
kambrium
 predkambrium   proterozoikum 
(starohory)
 neopro-
terozoikum
 
ediakar
kryogén
tón
 mezopro-
terozoikum
 
sten
ektas
kalym
 paleopro-
terozoikum
 
statér
orosir
ryak
sider
 archaikum 
(prahory)
neoarchaikum
mezoarchaikum
paleoarchaikum
eoarchaikum
hadean

Rozdelenie upraviť

Paleoproterozoikum sa rozdeľuje na štyri útvary[1]:

Vývoj upraviť

S nástupom paleoproterozoika sa začala meniť atmosféra Zeme, začal sa zvyšovať obsah kyslíka, ktorý bol produkovaný sinicami. Tento bol však rýchlo zoxidovaný železom, čoho dôkazom je výskyt formácií páskovaných železných rúd (jav známy ako „kyslíkový kolaps“). Približne pred 2 400 mil. rokmi došlo k Hurónskemu zaľadneniu, ktoré trvalo cca 300 mil. rokov.

Pred 2 000 mil. rokmi sa vytvoril prvý väčší kontinent – Atlantika, ten sa neskôr (približne o 200 mil. rokov) spojil s menšími fragmetmi pevniny a vytvoril superkontinent Columbia.

Z paleoproterozoika (konkrétnejšie zo západného Texasu) pochádza aj nález stôp po lezení, čo sa považuje za dôkaz výskytu prvých mnohobunkových životných foriem na Zemi.

Referencie upraviť

  1. Pelech, O., Michalík, J., Aubrecht, R., Fordinál, K., Hudáčková, N., Kohút, M., Kováčová, M., Levická, J., Lintnerová, O., Maglay, J., Moravcová, M., Ondrejka, M., Potfaj, M., Reháková, D., Sabol, M., Schlögl, J., Sliva, Ľ., Soták, J., Šarinová, K., Šujan, M., Vančová, I. & Vozárová, A., 2021: Slovenská verzia medzinárodnej chronostratigrafickej tabuľky. Mineralia Slovaca, 53, 2, 103 – 114.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

Proterozoikum (2 500 – 542 mil. rokov)
Paleoproterozoikum
(2 500 – 1 600)
Mezoproterozoikum
(1 600 – 1 000)
Neoproterozoikum
(1 000 – 542)