Mezoproterozoikum

Mezoproterozoikum je stredná éra proterozoika. Časový interval trvania je 1 600 – 1 000 mil. rokov. Predchádzalo mu paleoproterozoikum a po ňom nasledovalo neoproterozoikum.

Mezoproterozoikum
Zaradenie
Éra proterozoika
← paleoproterozoikum neoproterozoikum →
Časové rozpätie mezoproterozoika
(v miliónoch rokov)
Začiatok 1 600
Koniec 1 000
Trvanie 600
Aktuálna medzinárodná stratigrafická tabuľka
(nadeón) eón éra perióda
 fanerozoikum   kenozoikum  kvartér (štvrtohory)
neogén (mladšie treťohory)
paleogén (staršie treťohory)
 mezozoikum 
(druhohory)
krieda
jura
trias
 paleozoikum 
(prvohory)
perm
karbón
devón
silúr
ordovik
kambrium
 predkambrium   proterozoikum 
(starohory)
 neopro-
terozoikum
 
ediakar
kryogén
tón
 mezopro-
terozoikum
 
sten
ektas
kalym
 paleopro-
terozoikum
 
statér
orosir
ryak
sider
 archaikum 
(prahory)
neoarchaikum
mezoarchaikum
paleoarchaikum
eoarchaikum
hadean

RozdelenieUpraviť

Mezoproterozoikum sa rozdeľuje na tri útvary:[1]

VývojUpraviť

V mezoproterozoiku pokračuje vývoj kontinentov, dochádza k formovaniu prvého superkontinentu Rodinie spojeného s grenvillskou orogénnou fázou. Na jeho konci sa Rodinia rozpadá na menšie fragmenty. Chemické zloženie oceánov začína ovplyvňovať zvyšujúci sa obsah kyslíka v atmosfére (s jeho nárastom začína chemický proces zvetrávania a do morských vôd sa začínajú dostávať kyslíkaté anióny: sírany, uhličitany a dusičnany).

Vývoj života tiež pokračuje, ére mezoproterozoika sú dominantné nálezy jednoduchých organizmov (baktérií a stromatolitov – baktériových kolónií). tiež sa objavujú prvé rastliny (riasy), schopné reprodukcie založenej na sexuálnych princípoch (samčie a samičie pohlavné bunky).

ReferencieUpraviť

  1. Aubrecht, R., 2014: Terénne cvičenia zo stratigrafie. Stratigraphic field exercises. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 96 s.

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť

Proterozoikum (2 500 – 542 mil. rokov)
Paleoproterozoikum
(2 500 – 1 600)
Mezoproterozoikum
(1 600 – 1 000)
Neoproterozoikum
(1 000 – 542)