Kelčov je potok na horných Kysuciach, v západnej časti okresu Čadca.[1] Je to ľavostranný prítok Kysuce, meria 6,1 km a je tokom IV. rádu.

Kelčov
potok
Zdrojnica Lukavice, Turzovská vrchovina
Ústie Vysoká nad Kysucou, Kysuca
Dĺžka 6,1 km
Povodie Kysuca
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-06-017
Číslo recipienta 4-21-06-6253
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Preteká geomorfologickým celkom Turzovská vrchovina, kde pramení v podcelku Zadné vrchy, v blízkosti štátnej hranice s Českom, na južnom úbočí vrchu Lukavice (898 m n. m.), v nadmorskej výške približne 845 m n. m. Potok tečie prevažne juhojuhovýchodným smerom. Najprv preteká osadou Vyšný Kelčov, kde sprava priberá krátky prítok z juhovýchodného svahu Polianok (881,0 m n. m.), z tej istej strany dlhší prítok (2,8 km) spod vrchu Korytové (881,6 m n. m.) a zľava prítok spod Kelčova (830 m n. m.).[2] Následne preteká osadou Nižný Kelčov, tu priberá najprv z pravej strany prítok spod kóty 827,0 m, potom zľava prítok prameniaci západne od kóty 793,1 m a napokon opäť sprava prítok prameniaci východne od osady Mláka. Ďalej už tečie v podcelku Hornokysucké podolie, preteká časťou obce Vysoká nad Kysucou a na jej území ústi v nadmorskej výške cca 554 m n. m. do Kysuce.[3]

Referencie Upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-03-13]. Dostupné online.
  2. Javorníky – Čadca. Turistická mapa. 1 : 50 000. Harmanec: VKÚ, a. s., 2001
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-03-13]. Dostupné online.