Kerkyón (starogr. ΚερκύωνKerkyón, lat. Cercion) je v gréckej mytológii ukrutný lupič z okolia atického mesta Eleusis.

Théseus zdoláva ničomníkov, Kerkyón je hore, červenofigúrový kylix, cca 440 – 430 pred Kr.

Bol to silný chlap, zápasník a surovec. V kraji bol postrachom pocestných a žiadny z nich pokojne neprešiel. Kerkyón každého zastavil a nútil ho k zápasu, ktorý potom s ním viedol na život a na smrť.

Kerkyón bol vraj pôvodne kráľom a mal dcéru Alopu, ktorú dal za trest, že podľahla Poseidónovi zamurovať. Ako sa stal lupičom z mýtov nie je jasné. Je tiež možné, že tu ide o dve rozličné postavy.

Koniec jeho násilnostiam urobil až mladý Théseus, ktorý vo svojich šestnástich rokoch putoval od svojho deda, troizenského kráľa Pitthea k svojmu nevlastnému otcovi aténskemu kráľovi Aigeovi. Zdá sa, že si cestu krátil tým, že sa nevyhýbal nebezpečným situáciám, aby získal skúsenosti a slávu.

Kerkyón už bol štvrtým ničomníkom, ktorého Théseus cestou stretol. Ani jemu sa však zadržať Thésea nevyplatilo. Théseus sa totiž stal posledným, koho vo svojom živote vyzval k zápasu. Po prvýkrát bol premožený a nakoniec usmrtený.

Pred ním už boli Théseom ich vlastnými prostriedkami zdolaní zločinci Perifétes, Sinis a Skeirón, a na rade bol ešte posledný Prokrustes.

ZdrojeUpraviť