Meter za sekundu

(Presmerované z Kilometer za sekundu)

Meter za sekundu je jednotka sústavy SI určujúca rýchlosť priamočiareho pohybu, alebo okamžitú rýchlosť v smere dotyčnice pri krivočiarom pohybe. Patrí medzi odvodené jednotky sústavy SI. Jej symbol je m/s alebo m.s-1.

Predmet sa pohybuje rýchlosťou 1 m/s, ak za čas 1 sekundy prejde vzdialenosť 1 metra.

Násobky jednotky

upraviť

Kilometer za sekundu

upraviť

Kilometer za sekundu sa označuje symbolom km/s alebo km.s-1.

 
 

Vzhľadom na pomer k základnej jednotke (m/s) sa využíva pri vysokých rýchlostiach, napríklad v astronómii a kozmonautike.

Externé odkazy

upraviť