Klasická logika je dvojhodnotová logika Aristotelova a jej zdokonalenie stoikmi a scholastikmi, ako aj odbor dvojhodnotovej logiky v matematickej logike, kde sa ďalej rozvíja a modernizuje. Takto chápaná klasická logika sa kladie proti neklasickej logike.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.