Neklasická logika je súhrn logických systémov, ktoré sa nejakým spôsobom odchyľujú od klasickej logiky.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.