Klasifikácia

rozlišovacia stránka

Klasifikácia alebo triedenie môže byť:

  • všeobecne: hodnotenie a posudzovanie podľa vopred stanovených kritérii a spravidla aj rozdeľovanie do tried/skupín a podobne; výsledok tohto hodnotenia, posudzovania a rozdeľovania
  • v logike: pozri klasifikácia (logika)

Klasifikácia môže byť:

  • posudzovanie spôsobilosti, schopnosti, hodnoty a podobne
  • v školstve: jednotné hodnotenie študijných výsledkov a správania jednotlivých žiakov za určité časové obdobie triedenia známok, pozri klasifikácia (školstvo)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.