Klesajúca funkcia je funkcia , pri ktorej pre každé z definičného oboru funkcie platí .

Externé odkazy upraviť