Klin

rozlišovacia stránka

Klin môže byť:

 • jednoduchý stroj, ktorého jedinou časťou je teleso s prierezom v tvare trojuholníka, pozri klin (nástroj)
 • druh spojenia súčiastok, napríklad hriadeľa a hlavy kolesa, pozri klin (spojovacia súčiastka)
 • v matematike:
  • časť priestoru ohraničená dvomi polrovinami so spoločnou hraničnou priamkou
  • druh prizmatoidu, pozri prizmatoid
  • zovšeobecnenie kužeľa, pozri klin (kužeľ)
 • v biológii:
  • klina (postupná alebo stupňovitá zmena príznaku alebo vlastnosti v populáciách organizmov)
  • druh formácie sťahovavých vtákov
 • vo vojenstve: zostava stredovekého vojska, pozri klin (vojsko)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.